Nosaltres: Neurorreceptors associats a canals iònics