Visitants: DEONTOLOGIA I LEGISLACIÓ EN LA PRÀCTICA MÈDICA. VIOLÈNCIA DE GÈNERE