Visitants: La tradició científica de la Medicina occidental: sabers i pràctiques.