Visitants: NECESSITAT DE QUALITAT I ACREDITACIÓ O REQUISIT LEGAL?