Visitants: Generalització de conclusions de les dades experimentals