Visitants: UNITAT DIDÀCTICA 2. - ELS DIFERENTS TIPUS D'INSTAL · LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS.