Visitants: Conèixer i entendre les emergències/urgències mes freqüents en la pràctica clínica. Paper del farmacèutic