Visitants: Aproximació a les principals corrents de pensament sobre l'Opinió Pública