Visitants: ENFOCAMENT CLÍNIC DE LES PRINCIPALS SÍNDROMES EN PATOLOGIA INFECCIOSA. INFECCIONS DEL TRACTE GÈNIT-URINARI