Visitants: Lectura crítica de la literatura en recerca en ciències de la salut. Parteix I. Assajos clínics aleatoritzats.