Visitants: Disseny de sistemes de cogeneració i marc normatiu