Visitants: Establiment de la plantació i tècniques de cultiu