Visitants: El currículum d'especialitat en Llengua Estrangera Secundària Obligatòria, Batxillerat, FP i Escoles Oficials d'Idiomes.