Visitants: El continu sòl-planta-atmosfera. Indicadors d'estrés hídric.