Visitants: UD 4: Continguts i reglamentació aplicable als projectes