Visitants: Instal·lacions d'interior: instal·lacions d'indústries i locals segons la seua classificació