Visitants: Legislació i control de la seguretat i innocuïtat alimentària.