Visitants: Imatge Analògica, Imatge Digital. Hibridació i experimentació.