Visitants: Introducció: la cultura material de la ciència. Ciència, medicina i patrimoni cultural. Patrimoni industrial. Fonts d'informació sobre la cultura material de la ciència. Principals publicacions i revistes especialitzades. Societats acadèmiques