Visitants: Història, historiografia i instruments científics: La història de la ciència i el patrimoni científic. Els orígens de les col ¿ leccions científiques. Dels instruments matemàtics i òptics als instruments de filosofia natural. Els fabricants i la indústria d'instruments. El paper dels instruments en la ciència contemporània. Els instruments científics i mèdics com a fonts materials per a la història de la medicina, la ciència i la tecnologia.