Visitants: Museus de ciència, medicina i tecnologia. Introducció a la museologia de les ciències. Breu història dels museus de ciència, medicina i tecnologia. Recursos i tendències en museologia. Tipus de museus.