Visitants: A. QÜESTIONS LÈXIQUES I SEMÀNTIQUES: TEMA 2. EL VOCABULARI DEL PROFESSIONAL DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL