Visitants: Problemes mèdics urgents i tractament en medicina palitiva