Visitants: Reaccions al estrés agut, trastorn per estrés postraumàtic i trastorns d'adaptació.