Visitants: Unitat 1. El directiu i la comunicació. Comunicació interna i externa. Planes de comunicació.