Visitants: Unitat 4. La Qualitat en el sector sanitari. Acreditació i certificació de la qualitat.