Visitants: Aspectes ètics i legals relatius a la recerca biomèdica en éssers humans. Implicacions en la recerca. Objectius.