Visitants: PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA. HIPÒTESI. OBJECTIUS. JUSTIFICACIÓ.