Visitants: UD2. TIPOLOGIA I CONFIGURACIONS DE INSTAL.LACIONS SOLARS