Visitants: Conclusions i tancament del treball d'auditoria. Informes