Visitants: L'intercanvi gaseos entre el medi intern i l'exterior